det dan nhuom

Xuất khẩu dệt may của Thổ Nhĩ Kỳ đạt 6,92 tỷ USD trong 10 tháng đầu năm 2013

Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà xuất khẩu dệt may Istanbul (ITKIB) và Hiệp đoàn các nhà xuất khẩu Thổ Nhĩ Kỳ (TIM) thì xuất khẩu dệt may của Thổ Nhĩ Kỳ trong 10 tháng đầu năm 2013 đạt 6,92 tỷ USD, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu vải dệt thoi chiếm 33% đạt 2,3 tỷ USD.

 

Xuất khẩu hàng dệt và nguyên liệu thô trong thời kỳ tháng 1-10 năm 2013 chiếm 5,6% tổng giá trị xuất khẩu dệt may từ Thổ Nhĩ Kỳ. 

Theo từng lĩnh vực thì xuất khẩu cao nhất là từ khu vực vải dệt thoi, đã xuất được hàng hóa trị giá 2,3 tỷ USD trong mười tháng đầu năm hiện hành. Tiếp theo là sợi với 1,43 tỷ USD, vải dệt kim với 1,4 tỷ USD và xơ với xuất khẩu trị giá 526 triệu SSD. 

Liên minh châu Âu (EU) vẫn là thị trường xuất khẩu chính cho sản phẩm dệt may của Thổ Nhĩ Kỳ, do 45,5% tổng hàng dệt may xuất khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ có đích đến là EU trong mười tháng đầu năm 2013. Xuất khẩu tới các nước Trung Đông trong thời kỳ này tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước, với hàng dệt và nguyên liệu thô trị giá 532 triệu USD

Tính theo quốc gia thì Thổ Nhì Kỳ đã xuất khẩu hàng dệt và nguyên liệu thô trị giá 883 triệu USD sang Nga, 696 triệu USD sang Itali, 361 triệu USD sang Đức và 267 triệu USD sang Rumani trong giai đoạn 10 tháng này. 

Trong số xuất khẩu hàng dệt từ Thổ Nhĩ Kỳ trong giai đoạn tháng 1-tháng 10 năm 2013, hàng dệt và nguyên liệu thô từ Istanbul chiếm 3,27 triệu USD, trong khi đó tỉnh hàng đầu về dệt là Bursa đã xuất khẩu được 933 triệu USD.

(Nguồn từ: Vinatex)

      

 


thiet ke web, thiet ke website, thiet ke web, thiet ke website, thiet ke web, thiet ke website, thiet ke web soc trang, thiet ke website soc trang, thiet ke web, thiet ke website